Xəbərlər

Naxçıvan filialın açılışı

“Güvənli” MMC Kredit Təşkilatı daha bir filialının açılışını həyata keçirdi! Naxçıvan şəhərində yaranan yeni filialımıza hamınız dəvətlisiniz!